5. međunarodna konferencija o cestovnoj i željezničkoj infrastrukturi CETRA

Kotonteks.hr
Kotonteks.hr

Team

Kotonteks d.o.o. u suradnji sa talijanskim partnerom Tenax Srl sudjelovao je kao izlagač na “5. međunarodnoj konferenciji o cestovnoj i željezničkoj infrastrukturi CETRA” koja se održala od 17.-19.5.2018 u Zadru.

Sudionici ove konferencije su akademska zajednica, projektanti i ostale zainteresirane strane, koji na ovakvoj konferenciji zajedno stvaraju sinergiju i diskusiju.

Tijekom konferencije analizirani su problemi s kojima se svakodnevno susreće inženjerska praksa, te su ponuđena praktična rješenja za projektiranje cestovne i željezničke infrastrukture.

Ovim putem zahvaljujemo svim posjetiteljima CETRE.

Možda Vas zanima