Rijeka postaje središte za kontejnerski prijevoz jače od Kopra i Trsta

Naša obiteljska firma Kotonteks odigrala ključnu ulogu u pronalaženju i odabiru i osiguranju specijalnih protupožarnih i izolacijskih materijala za kontejnerski terminal Luke Rijeka koji ugrađuju naši partneri HIS Višnjica i slovenski Kolektor,glavni izvođač čitavog mega projekta!